PLACES - Studio Promocji Regionalnej Sp. z o.o.

31-422 Kraków

ul. Strzelców 9A lokal 23

tel.: 883 777 376

tel.: 888 215 888

e-mail: kontakt@studioplaces.pl

PLACES - Studio Promocji Regionalnej Spólka z Ograniczona Odpowiedzialnoscia z siedziba w Krakowie przy ul. Strzelców 9A/23, wpisana do Rejestru Przedsiebiorców Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy dla miasta Krakowa-Sródmiescia, XI Wydzial Gospodarczy KRS pod numerem: 0000410061, kapital zakladowy: 5000,00 zl, NIP: 945-216-71-92, REGON: 122502595

http://studioplaces.pl/