Wypadek w pracy

Z danych GUS za rok 2013 wynika, że w Polsce doszło do 88.267 wypadków przy pracy, z czego 276 okazało się wypadkami śmiertelnymi. Niewłaściwe warunki pracy, brak odpowiedniego sprzętu i zabezpieczenia, nieprzestrzeganie zasad BHP – to najczęstsze przyczyny wypadków w zakładzie pracy. Jeżeli jesteś osobą, która doznała takiego wypadku, możesz liczyć nie tylko na odszkodowanie z ZUS ale również od ubezpieczyciela pracodawcy.

Roszczenia z jakimi możesz wystąpić jako osoba poszkodowana w wypadku, to przede wszystkim:

  • odszkodowanie za wszelkie straty poniesione w związku z wypadkiem,
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – w szczególności ból i cierpienie spowodowane obrażeniami będącymi wynikiem wypadku,
  • pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji,
  • wypłata renty wyrównawczej.

Istotne jest przy tym, że niezależnie od dochodzenia odszkodowania od pracodawcy (jego ubezpieczyciela), możesz domagać się swoich roszczeń od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Zgłoś szkodę >