Szkoda majątkowa

Szkody w majątku są przeważnie spowodowane sytuacjami losowymi takimi jak pożar, powódź, zalanie, wichury, czy też  gwałtowne burze i związane z tym skoki napięcia w sieci elektrycznej. Straty w mieniu mogą być także wynikiem kradzieży i włamań. W takiej sytuacji, jeśli posiadasz zawartą umowę ubezpieczenia z ubezpieczycielem, odpowiada on za powstałą szkodę na zasadach określonych w treści umowy i OWU (Ogólne Warunki Umów).

Przy tego rodzaju szkodach najważniejsze jest ich prawidłowe udokumentowanie, a także zgłoszenie we właściwym terminie do zakładu ubezpieczeń. Termin ten jest określony w Twojej umowie i najczęściej wynosi tylko kilka dni. Jeżeli zatem nie wiesz jak poradzić sobie z uzyskaniem odszkodowania albo chcesz powierzyć sprawę profesjonalistom, zwróć się do nas.

Niezwłocznie po otrzymaniu Twojego zgłoszenia, pomożemy Ci:

  • przygotować listę utraconych rzeczy, a także oszacować ich wartość,
  • sporządzić dokumentację fotograficzną i video miejsca zdarzenia,
  • ustalić i udokumentować koszty związane z zabezpieczeniem zniszczonego mienia oraz uprzątnięciem pozostałości po szkodzie,
  • w zgłoszeniu szkody i dopełnieniu wszystkich formalności,
  • zapewniając asystę podczas oględzin miejsca zdarzenia przez przedstawiciela ubezpieczyciela.

Ponadto w przypadku szkód będących wynikiem kradzieży lub włamania, otrzymasz wsparcie również w postępowaniu karnym prowadzonym przeciwko sprawcy przestępstwa.

Jeżeli zakład ubezpieczeń nie zlikwiduje szkody w terminie, albo wypłaci Ci odszkodowanie w wysokości, która Cię nie zadowoli – poprowadzimy Twoją sprawę również przed Sądem. Jesteśmy w stanie odzyskać dla Ciebie udokumentowane koszty poniesione w związku ze szkodą.

 

 

Zgłoś szkodę >