Oferta

CO ZYSKUJESZ zlecając nam prowadzenie swojej sprawy?

Jeżeli przeraża Cię lub zniechęca ogrom formalności, potencjalne koszty oraz stres związany z rozpoczęciem procesu uzyskiwania odszkodowania, zostaw te kwestie nam! Oferujemy KOMPLEKSOWE USŁUGI związane z dochodzeniem roszczeń osobom poszkodowanym:

  • w wypadkach przy pracy lub w drodze do pracy,
  • w wypadkach komunikacyjnych (kierowcom, pasażerom pojazdów i pieszym, a także osobom najbliższym poszkodowanych),
  • w wypadkach w rolnictwie i przy pracach polowych na wsi,
  • na skutek klęsk żywiołowych, takich jak powodzie, zalania, huragany, pożary, itp.
  • na skutek zdarzeń losowych objętych umowami ubezpieczenia,
  • na skutek bezprawnie posadowionych słupów energetycznych i innych urządzeń przesyłowych,

Naszym Klientom zapewniamy szybką i profesjonalną pomoc nie tylko w uzyskaniu odszkodowania, ale także szeregu innych świadczeń związanych z wypadkiem. Jeżeli zastanawiasz się do kogo zwrócić się ze swoją sprawą, przed podjęciem decyzji zobacz co odróżnia nas od innych:

BEZ ŻADNYCH OPŁAT, zaraz po otrzymaniu Twojego zgłoszenia,

– umawiamy Cię na spotkanie z naszym doradcą, który przedstawi wszystkie szczegóły dotyczące procesu dochodzenia odszkodowania,
– następnie ustalamy do jakiego podmiotu możemy zwrócić się z wnioskiem o wypłatę należnych Ci pieniędzy,
– pomagamy w zgromadzeniu dowodów i niezbędnych dokumentów, w szczególności uzyskujemy za Ciebie dokumentację medyczną z prowadzonego leczenia, dzięki czemu oszczędzasz swój czas podczas gdy my załatwiamy formalności,
– określamy i precyzujemy Twoje roszczenia odszkodowawcze – czyli wszystkie świadczenia, które możesz otrzymać w związku z wypadkiem,
– dokonujemy niezwłocznego zgłoszenia Twojej sprawy do właściwego zakładu ubezpieczeń,
– prowadzimy w Twoim imieniu negocjacje z zakładem ubezpieczeń w celu polubownego zakończenia sprawy,
– na bieżąco przekazujemy Ci szczegółowe informacje dotyczące stanu Twojej sprawy, a także przewidywanego czasu uzyskania odszkodowania. W tym celu możesz wybrać jeden z dogodnych dla Ciebie środków komunikacji – telefon, e-mail lub tradycyjną pocztę.

DOPASOWUJEMY SIĘ do Twojej sytuacji. Nie musisz się już martwić, że nie posiadasz wystarczających środków finansowych, aby uzyskać należne Ci odszkodowanie. Dzięki oferowanym przez nas rozwiązaniom, możesz na każdym etapie sprawy liczyć na pomoc doświadczonych prawników i doradców.

Pomoc świadczymy już w stadium postępowania karnego prowadzonego przeciwko sprawcy wypadku lub szkody, co zwiększa Twoje szanse na skuteczne dochodzenie roszczeń. Gwarantujemy również bezpieczeństwo finansowe podczas procesu odszkodowawczego, przede wszystkim zapewniamy możliwość wsparcia finansowego w czasie trwania postępowania likwidacyjnego oraz rozpoczęcia sprawy sądowej. Pośredniczymy także w uzyskaniu bezpłatnych świadczeń rehabilitacyjnych z polisy OC sprawcy.

Nie ograniczamy się tylko do dużych szkód – analizujemy każdą sprawę z jaką zgłosi się do nas Klient. Przewidujemy jej czas prowadzenia, obliczamy koszty i oceniamy opłacalność wszczęcia postępowania z punktu widzenia poszkodowanego.

W przypadku roszczeń komunikacyjnych kierowców z polisy OC, istnieje możliwość sprzedaży roszczenia wobec zakładu ubezpieczeń. Odkupimy Twoją szkodę za gotówkę, dzięki czemu nie będziesz musiał prowadzić długotrwałego i niepewnego sporu z ubezpieczycielem.

 

Zobacz więcej – jeżeli uległeś WYPADKOWI W PRACY lub w drodze do pracy…

Zobacz więcej – jeżeli jesteś poszkodowany w WYPADKU KOMUNIKACYJNYM

Zobacz więcej – jeżeli Twoim problemem jest SZKODA MAJĄTKOWA

Zobacz więcej – jeżeli jesteś zainteresowany ODKUPOWANIEM ROSZCZEŃ Z OC